رفتن به محتوای اصلی

کلام شاخص 1

 خطر  كارزار فرهنگی از  كارزار نظامی اگر مهم‌تر نباشد، كمتر نیست.

برچسب‌ها