رفتن به محتوای اصلی

🔰 جلسه توجیهی پیشگیری از طلاق، ناحیه نیشابور، خراسان رضوی

ناحیه نیشابور، خراسان رضوی

جلسه توجیهی پیشگیری از طلاق با حضور سرکار خانم بلیغی کارشناس و  روانشناسی خانواده
تعداد ۳۵ نفر
تاریخ۱۴۰۲/۶/۲۱ ساعت:۲۰ ۱۰ الی ۱۱:۲۰

ناحیه نیشابور، خراسان رضوی

دسته بندی